Tjänster

Basta parkteknik erbjuder ett antal tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi anlägger och sköter trädgårdar och parker, vi röjer skog och igenvuxna marker. Vi klipper häck och beskär träd. Vi skottar snö, både på mark och tak och vi utför halkbekämpning.
Vi utför arbete åt både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner – både enstaka uppdrag eller avtal. Hör av dig med en prisförfrågan för dina behov.

Trädgårdstjänster

Trädgårdstjänster

 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Stenläggning
 • Anläggning
 • Beskärning av fruktträd
Parkskötsel

Parkskötsel

 • Trädbeskärning
 • Hamling av alléer
 • Trädfälling
 • Grönyteskötsel
 • Ogräsbekämpning

Övriga tjänster

Övriga tjänster

 • Slyröjning
 • Snöskottning
 • Takskottning
 • Halkbekämpning
 • Poolskötsel